CV

Eskişehir’de doğan Eser Yüksel, yükseköğrenimini 1984 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘ ni bitirerek tamamladı.İki yıllık mecburi hizmet süresi sonrası ihtisas eğitimini 1986-92 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı ‘nda yaptı.

1933-96 yılları arasında İstanbul ‘ da Onep ‘ de ve Amerikan Hastanesi ‘nde ve Amerikan Hastanesi’nde Plastij Cerrah olarak çalıştıktan sonra 1996 yılında Houston Texas’ta Baylor College of Medicine ,Division of Plastik Surgery’de Research Fellow olarak kabul edildi.

1996-99 yılları arasında öğretim görevlisi olarak araştırmalarına bu bölümde devam etti.1999 yılında Plastik Cerrahi Bölümü ‘ne Clinical Full Faculty olarak kabul edildi.Bunu takiben Baylor College of Medicine tarafından kendisine Doçent unvanı verildi.Ve aynı zamanda 2002 yılında Türkiye ‘ de Yüksek Öğretim Kurumu’ndan  Doçent unvanı aldı.

2002-2014 yılları arasında Baylor College of Medicine ,Division of Plastİc Surgery’de tam zamanlı öğretim üyesi ve plastik cerrah olarak çalıştı.Ayrıca, Rice University,Department of BioEngineering ve Houston University Department of Cell Biology de öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.

Bu süre zarfında içlerinde başlıca NIH,American Society of MaxilloFacial Surgeri,American Society of Aesthetic Plastic Surgeri,American Medical Association,Plastic Surgery Educational Foundation olmak üzere 23 ödül ve grant almıştır;bununla ilgili 14 press release yapılmıştır.İkisinde editör olmak üzere 8 kitapta bölümler yazmıştır.

Altmışın üzerinde uluslararası yayını mevcuttur,uluslararası kongrelerde 34’ü davetli panel konuşması olmak üzere 80’in üzerinde bildiri sunmuştur.Bu yayın ve bildirileri Doku Mühendisliği,Kök Hücre Araştırmaları ve Gen Terapisi  ile ilgili araştırma konularının yanı sıra,klinik alanlarda yeni geliştirdiği orta yüz,dudak,göz çevresi ve meme küçültme yöntemleri üzerinde olmuştur.

2014 yılından itibaren  Türkiye’ye Gelerek Mersin ve İstanbul'da çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim ve Profesyonel Arkaplan: 
 
01/2006 - Doçent, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Baylor Tıp Fakültesi, Houston, Texas

07/2005 - Şu Anda Yardımcı Yardımcı Doçent, Biyomühendislik Bölümü, Rice Üniversitesi, Houston, Texas

01/2008 - Halen Fakülte, Sağlık ve İnsani Gelişme Bölümü, Houston Üniversitesi, Houston, Texas

11/2000 - Şimdiki Doçentlik Derecesi, Türk Plastik Cerrahi Derneği ve Türk Yüksek Öğretim Konseyi 

11/1998 - 01/2006 Yardımcı Doçent, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Baylor Tıp Fakültesi, Houston, Texas

11/1997 - 07/1998 Eğitmen, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Baylor Tıp Fakültesi, Houston, Texas

07/1996 - 07/1997 Araştırma Görevlisi, Baylor Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Houston, Teksas

08/1994 - 06/1996 Amerikan Hastanesi Plastik Cerrahına Katıldı, İstanbul, Türkiye (Danışman)

08/1994 - 06/1996 Florence Nightingale Hastanesi Plastik Cerrahı Ziyareti, İstanbul, Türkiye 08/1994 - 06/1996 Onep-Plastik Cerrahi Bilim Enstitüsü'nde Grup Uygulaması, İstanbul, Türkiye

08/1993 - 08/1994 Kozmetik ve Çene Cerrahisi Derneği. Onep-Plastik Cerrahi Bilim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. Onur EROL, MD. Direktör.

03/1993 - 06/1993 Mevki Askeri Hastanesi'nde Askeri Görev, Ankara, Türkiye

09/1986 - 02/1993 Hacettepe Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

09/1984 - 09/1986 Saha Servisi Aksar Sağlık Müdürlüğü, Şenkaya, Erzurum. 

Hibe Ödülleri: 
 
1. PSEF Ulusal Bağış Hibe Ödülü “Rho Kinazların Meme Kapsül Formasyonu Üzerine Etkisi.” $ 48,184,00 (2005). (Baş araştırmacı) 

2. “Keloid formasyonunun moleküler dinamiğine yeni patofizyolojik içgörüler: Rho kinase path.” İçin PSEF Hibe Ödülü. ”3,660.00 (2005). (Mentor)

3. “PPAR-y Ligand Teslimi Kullanarak Göğüs Doku Mühendisliği” için Methodist Hastane Araştırma Enstitüsü Hibe Ödülü ”38.270.00 (2004-2005). (Baş Araştırmacı) Rice Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile işbirliği içinde.   

4. PPAR-y Ligand Teslimatı ile Meme Doku Mühendisliği için SPORE Geliştirme Hibe Ödülü. 20.000,00 $ (2004-2005). (Baş Araştırmacı) Rice Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile işbirliği içinde.   

5. Amerikan Tabipler Birliği Vakfı, “Meme Kanseri / Stromal Hücre Kokültür Modelinde PPAR-Gamma Agonist Sunumunun İn Vitro Etkisi”: Yerel Lokal Kontrol ile Senkronize Olan Adipojenik Farklılaşma. ”$ 2,405.00 (2004-2005). (Mentor)

6. “Üç Yolda Distraksiyonu İyileştirmek İçin AO Hibe Ödülü: Rho-kinaz İnhibisyonunun Anti-inflamatuar, Matriks Gevşemesi ve Osteojenik Etkileri”. 28.474.00 (2004-2005). (Baş araştırmacı)

7. Amerikan Çene Hastalıkları Cerrahları Araştırma Ödülü “Üç Yolda Distraksiyon Osteogenezinin İyileştirilmesi: Anti-inflamatuar, Matriks Gevşemesi ve Rho Kinaz İnhibisyonunun Osteojenik Etkileri” Ödülü 7, 000.00 (2004-2005). (Mentor)

8. Amerikan Diş Çene Cerrahları Derneği “Kemik Oluşumunun Endojen Modülatörleri Olarak Isı Şoku Proteinleri: Distraksiyon Osteogenezinin Moleküler Mekanizmalarına Yeni Bir Bakış Açısı” Ödülü Verildi. 6 $, 831.00 (2003-2004). (Mentor)

9. Estetik Cerrahi Eğitim ve Araştırma Vakfı “Lipoplasti Hastalarında Plazma Leptin Düzeylerinin Düzenlenmesi” Hibe Ödülü ”8,700.00 (2000-2001). (Baş araştırmacı)

10. Holmium Yag Lazer İndüklü Anjiyogenezde Leptinin Rolü için Plastik Cerrahi Eğitim Vakfı Araştırma Bursu. ”4,700,00 (2000-2001). (Baş araştırmacı)

11. Amerikan Çene Hastalıkları Cerrahları Araştırmaları Derneği “Heterotopik Kemik Rejenerasyonu için Kombine Gen Tedavisi: TGFB Transfekte Edilmiş Periosteal Fleplerde Osteokalsin Gen İndüksiyonunu Kullanarak Matriksinin Optimizasyonu” Ödülü 6.800.0000 (1999-2000). (Baş araştırmacı)

12. Meme Kanseri NIH-Spore “Göğüs Rekonstrüksiyonu için Ortotopik Yağ Biyomühendisliği” Hibe. 30.000,00 $ (2000-2001). (Ortak Baş Araştırmacı)

13. Clayton “Amnion-Sinir Conduits” Araştırma Fonu Vakfı. 50.000,00 $ (1999-2000). (CoPrincipal Araştırmacı)

14. Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu için IGF-1 Gen Teslimi için Plastik Cerrahi Eğitim Vakfı Araştırma Bursu. $ 5,000,00 (1999-2000). (Baş araştırmacı)

15. Amerikan Çene Hastalıkları Cerrahları Araştırmaları Derneği “Heterotopik Kemik Rejenerasyonunda Gen Tedavisi: TGFB-1 Plazmidinin Uzun Süreli Teslimi” için Vergi Ödülü. 7,500,00 ABD Doları (1998-1999). (Baş araştırmacı)

16. “Göğüs Prefabrikasyon Modelinde Vivo Yumuşak Doku Mühendisliği” için Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği ”(US $ 7,695.00) (1998-1999). (Baş araştırmacı)

17. Clayton “Amnion Bazal Lamina” Araştırma Fonu Vakfı. 50.000,00 $ (1998-1999). (CoInvestigator)

18. Trimedyne Corporation “Holmium-Yag Lazer ile Bağlantılı Dokuların Yeniden Şekillendirilmesi” için Araştırma Bursu. Doğrudan destek için 7,737,00 dolar, ekipman desteği için 112.000 USD. (1998). (Baş araştırmacı) 

19. "Diyabetik Sıçanların Kütanöz Yaralarında Dönüşümcü Faktör-beta mRNA ve Proteininin İfade Edilmesi" için Araştırma Yardımında Sigma Xi Grant. (1997). (Mentor) 
 
Burslar ve Ödüller:  
 
“Üstün Fakülte Öğretim Ödülü 2007.” Baylor Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı. 
 
First Place Senior Residents Konferansı “Kıkırdağın Canlılığını Sürdüren ve Dorsal Büyütme Rinoplastisinde Uzun Ömürlülüğü Destekleyen Yeni Bir Otolog Scaffold” sunumu. Bullocks, JM, Guerra, G., Echo, A., Stal, S., Yüksel, E., Pasadena , California, 1-3 Şubat 2007. 
 
 
Roentgen Ray Society “İlk İletişim: İn vivo Vasküler Doku Mühendisliği” ile Başkanlık Ödülü. 1998. 
 
“INTERPLAST” grup çalışması, Erzincan, 1992'de yapıldı.  
 
“Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği XIV Ulusal Toplantısı”, 1992 yılında Klinik çalışma ödülü 
 
Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından verilen Bilimsel Başarı Kağıt, 1991 
 
Çorum ve Amasya'da, Türkiye'de, 1990 yılında düzenlenen “INTERPLAST” grup çalışmasında Katılım 
 
Araştırması çalışmasında “Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği XII. Ulusal Toplantısı” nda ödül, 1989. 
 
UNICEF tarafından düzenlenen aşılama kampanyasında Erzurum ilindeki köy klinikleri arasında başarı için Erzurum Valisi Komutanlığı, 1986.  
 
Bakanlıktan Hürriyet Mektubu Sağlık Bakanlığı, DSÖ, UNDP ve UNICEF tarafından düzenlenen “Sektörler Arası Doğal Afetler ve Koordinasyon” adlı çalıştayda, 1985. 
 
1980 yılında ÜSYS sınavında ilk 100 öğrenciye verilen Türkiye İş Bankası tarafından verilen ödül (Türkiye'nin en iyi 14. bilimsel puanı, en iyi 18. toplam puanı (SAT) (her yıl devam eden yaklaşık 700.000 öğrenci), 1980. 
 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 19771978
 
bursu (lise seviyesi). İlkokulda  Özel IQ sınıfı bursu (TC Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Bölümü) 

 
Toplum Üyeleri: 
 
Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği Kanser Merkezi, Baylor Tıp Fakültesi Avrupa Plastik Cerrahi Derneği Doku Mühendisliği Derneği Uluslararası Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Konfederasyonu (IPRAS) Amerikan Diyabet Derneği Amerikan Gen Tedavileri Derneği Amerikan Kalp Derneği Amerikan Derneği Periferik Sinir Kuzey Amerika Damar Biyolojisi Organizasyonu Türk Tabipleri Birliği Türk Plastik Cerrahi Derneği Türk Turizm Sağlık Derneği Amerikan Tıp Derneği Texas Tıp Derneği Plastik Cerrahi Araştırma Konseyi 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Bilimsel Komitesi New York Bilimler Akademisi Amerikan Lazer Enstitüsü Amerikan Kimya Derneği Texas Plastik Cerrahlar Derneği Houston Plastik Cerrahlar Derneği 
 
Basın yayınları: 
 
1. “Yenilikçi Göğüs Cerrahisi Şekil, Uzun Süreli Sonuçları İyileştirmeyi Amaçlıyor.” Baylor Tıp Fakültesi Kamu İşleri, Houston, TX, 29 Ağustos 2005.

2. “Dudak Süspansiyonu.” Baylor Tıp Fakültesi Kamu İşleri, Houston, TX, 2003.

3. “Teknik, Yüzdeki Yaşlanma Etkilerini Askıya Almaktadır.” Baylor Tıp Fakültesi Kamu İşleri, Houston, Ekim, 2002.

4. “Meme Prefabrik Modelinde in vivo yumuşak doku mühendisliği.” Amerikan Estetik Topluluğu Derneği Yıllık Toplantısı, Orlando, FL, 2001.

5. “Fasya'daki Kök Hücre Kullanarak De Novo Yağ Yenilemesi.” Baylor Tıp Fakültesi Kamu İşleri, Houston, TX, 2001.

6. “Meme İmarında Yeni Yön.” Baylor Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler, Houston, TX, 1999.

7. “Arteriyel Tromboz İçin Gen Tedavisi.” Deneysel Biyoloji, 1998, Amerikan Fizyolojik Topluluğu, San Francisco 18-22 Nisan, CA  
 
Kitap Bölümleri:  

1. Saleh M. Shenaq, John YS Kim, Alan Bienstock, Eser Yüksel. Schwartz'in Cerrahi Prensiplerinde “Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi” - 8. Ed. 2005. Bölüm 44.

2. Yuksel E. “Yumuşak Doku Mühendisliği Zorlukları: Zorluklara Çözüm Arayışı”. Dergi “Plastik Cerrahi Seminerleri” konulu konuk editör. Eylül 2005.

3. Yuksel E. Misafir Editör “Plastik Cerrahide Seminerler” dergisinin “Orta Yüz Estetiğiyle Yeniden Canlandırılması” konulu Thieme, 2003-Cilt 17 (2)

4. Shenaq SM, Yüksel E. “Rol” Anlatımı Biars tarafından Rekonstrüktif Mikrocerrahide Ven Grefti ”. E., El Cerrahisi, Yıllığı 2000.

5. Shenaq SM, Yuksel E. Lanzetta, M., El Cerrahisi, 2000. “Sentetik Mikrovasküler Protezler” Yorum.

6. “Mandibular Rekonstrüksiyon için Iliac Crest”. Saleh M. Shenaq, MD, Eser Yüksel, MD Operatif Plastik Cerrahi, Appleton ve Lange.

7. "İntra-Oral Rekonstrüksiyon". Eser Yüksel, MD, Saleh M. Shenaq, MD, Adam B. Weinfeld, Plastik Cerrahi Sırları BA. 

2. Yuksel E. “Soft Tissue Engineering Challenges: Seeking Solutions for the Challenges.” Guest Editor in the journal ‘Seminars in Plastic Surgery.’ September 2005. 

3. Yuksel E. Guest Editor in ‘Aesthetic Rejuvenation of the Midface’ issue of the journal “Seminars in Plastic Surgery” Thieme, 2003-Volume 17 (2)

4. Shenaq S.M., Yuksel E. Commentary to the “Role of Vein Grafts in Reconstructive Microsurgery” by Biemer. E., Hand surgery, Yearbook 2000.

5. Shenaq S.M., Yuksel E. Commentary to the “Synthetic Microvascular Prostheses” by Lanzetta, M., Hand surgery, Yearbook 2000.

6. "The Iliac Crest for Mandibular Reconstruction". Saleh M. Shenaq, M.D., Eser Yuksel, M.D. in Operative Plastic Surgery, Appleton & Lange.

7. "Intra-Oral Reconstruction". Eser Yuksel, M.D., Saleh M. Shenaq, M.D., Adam B. Weinfeld, B.A. in Plastic Surgery Secrets. 
 
 
Devam Eden Yayınlar: 

1. Yüksel E, Echo A, Spira M. “Abdominoplasti Sonrası Estetik Sonuçların Optimize Edilmesi: Dar Bir Bel ve Dişil Konturların Aranması.”

2. Yüksel E, Echo A, Spira M. “Yatay Bir Yaklaşım Meme Azaltma: Dermal Süspansiyon ve Imbrication ile Göğüs Şekillendirme. ”

3. Yuksel, E. Guerra, G., Martinez, M.“ Medial Yırtılma Yalak Deformitesi ve Inferolateral Orbital Biriminin Hacim Restorasyonu Sklero Gösterisini Düşürüyor. ”

4. Yüksel E. Guerra, G., Martinez, M., McFarlane, L. “Serbest Columella - Dudak Kompleksinin Süspansiyonu ve Yeniden Sarılması.”

5. Yuksel, E., Bullocks, J., Martinez, M., Guerra, G “Dorsal Nazal Düzeltme için Bir İnterstisyel Otolog Matriksinin (IAM) Kullanılması”.

6. Yuksel, E., Ellsworth, W. “Meme İmplantlarında TB İnfeksiyonunun Nadir Olgular”. 

2. Yuksel E, Echo A, Spira M.  “A Horizontal Approach to Breast Reduction: Shaping the Breast with Dermal Suspension and Imbrication.” 

3. Yuksel, E. Guerra, G., Martinez, M. “Volume Restoration of the Medial Tear Trough Deformity and Inferolateral Orbital Unit Decreases the Sclero Show.” 

4. Yuksel, E. Guerra, G., Martinez, M., McFarlane, L. “Suspension and Redrapping of the Free Columella – Lip Complex.”

5. Yuksel, E., Bullocks, J., Martinez, M., Guerra, G. “Utilization of an Interstitial Autologous Matrix (IAM) for Dorsal Nasal Correction.”

6. Yuksel, E., Ellsworth, W. “Rare Cases of TB Infection in Breast Implants.” 
 
Yayınlar: 
 
1. Feldman EM, Ellsworth W, Yuksel E, Allen S. Meme büyütme sonrası Mycobacterium abscessus enfeksiyonu: kontamine implantlar? J Plast Reconstr Estetik Cerrahi. 2009 Eylül; 62 (9): e330-2.

2. Yuksel E, Choo, J, Wettergreen, M, Liebschner, M. “Yumuşak Doku Mühendisliğinde Zorluklar.” Plastik Cerrahi Seminerleri; 19: 261-270, 2005.

3. Amabile PG, Wang DS, Kao EY, Lee J, Elkins CJ, Yüksel E, Hilfiker PR, Waugh JM, Dake MD. “Pürüzsüz Kas Hücrelerinin Mühendis Plakaya Dayanıklı Damar Greftlerine Yönü.” Endovasküler Terapi Dergisi. 2005 Aralık; 12 (6): 667-75.

4. Kim, JY, Bullocks JM, Basu CB, Bienstock A, Link R, Kozovska M, Hollier L, Yüksel E. “Acellular Dermis'ten Yeniden Oluşturulan Dermal Kompozit Flepler: Yeni Bir Neoüretral Rekonstrüksiyon Yöntemi.” Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi. 2005 Haziran; 115 (7): 96E-100e.

5. Weinfeld AB, Kelley P, Yüksel E, Tiwari P, Hsu P, Choo J, Hollier LH. “Penil Mili ve Skrotum Yeniden İnşa Etmede Deri Greftlerini Desteklemek İçin Çevresel Negatif Basmalı Giyinme (VAC)”. Ann Arbor, Michigan, Plastik Cerrahi Araştırma Konseyi Toplantısı. 2005 Şubat; 54 (2): 178-83,

6. Wettergreen MA, Bucklen BS, Starly B, Yüksel E, Sun W, Liebschner MAK. “Montajlı İskele Mühendisliğinde Kullanılacak Bir Birim Blok Kütüphanesi Kütüphanesi Oluşturulması.” Bilgisayar Destekli Tasarım. 1-9. 2005.

7. Kuo MD, Parlak IJ, Wand DS, Ghafouri P, Yüksel E, Hilfker PR, Miniati DN, Dake MD. “Anjiyoplasti Sonrası Bakır-Çinko Süperoksit Dismutaz Limitlerinin Neointimal Oluşumunu Aşan Oksidatif Strese Yerel Direnç.” Endovasküler Terapi Dergisi. 2004 Aralık; 11 (6): 585-94.

8. Ganaha F, Kao EY, Wong H, Elkins CJ, Lee J, Modanlou S, Rhee C, Kuo MD, Yüksel E, Cifra PN, Bekle, JM, Dake MD. “Plak ilerlemesi ve stent restenozu sınırlamak için intravasküler anjiyostatin stent bazlı kontrollü salım.” J Vasc Interv Radiol. 2004 Haziran; 15 (6): 601-8.

9. Yüksel E, Spira M. “Dudak Süspansiyon Tekniği”. Plastik Cerrahi Seminerleri, Cilt: 17 (2): 209-216, 2003.

10. Yüksel E, Spira M, Potochny JD, Shenaq SM. “Perioral Gençleştirmede Orta Yüz Germe.” Plastik Cerrahi Seminerleri. Cilt: 17 (2): 163-173, 2003.

11. Serhat Totan MD, Yazar Yüksel MD, Anthony Echo MD, Ergin Er MD, Amer Najjar Doktora, Melvin Spira MD, DDS, FACS, Saleh M. Shenaq MD, FACS “Isı Şoku Proteinleri Keloid Oluşumunu Modüle Et” Amerikan Cerrah Koleji'nin 89. Yıllık Kliniği Kongresi. Chicago, IL, Ekim 2003.

12. Spira M, Yuksel E. “Genioplasti.” Plastik Cerrahi Seminerleri. Cilt: 17 (2): 145-156, 2003.

13. Amabile PG, Wong H, Uy M, Boroumand S, Elkins CJ, Yüksel E, Waugh JM, Dake MD. “Ven greftlerinin in vivo vasküler mühendisliği: elastazın perivasküler salınımı ile düz kas hücrelerinin yönlendirilmiş migrasyonları neointimal proliferasyona sınırlar.” J Vasc Interv Radiol. 2002 Jul; 13 (7): 709-15.

14. Shenaq SM, Yüksel E. “Meme rekonstrüksiyonunda yeni araştırma: adipoz doku mühendisliği.” Clin Plast Surg. 2002 Ocak; 29 (1): 111-25, vi.

15. Wong AH, Waugh JM, Amabile PG, Yüksel E, Dake MD. In vivo vasküler mühendisliği: Neointima'yı sınırlamak için düz kas hücrelerinin yönlendirilmiş göçü. Doku Müh. 2002 Nis; 8 (2): 189-99.

16. Weinfeld AB, Cheng, J, Nath RK, Başaran I, Yüksel E, Gül JE. “Üstün transvers skapular ligamanın topografik haritalanması: supraskapular sinir dekompresyonunu kolaylaştırmak için kadavra çalışması”. Plast Reconstr Surg. 2002 Eyl 1; 110 (3): 774-9.

17. Waugh JM, Li-Hawkins J, Yüksel E, Cifra PN, Amabile PG, Hilfiker PR, Geske RS, Kuo MD, Thomas JW, Dake MD, Woo SL. “Alfa-1-antitripsin gen transferi ile terapötik elastaz inhibisyonu, normal tavşanlarda neointima oluşumunu sınırlar.” J Vasc Interv Radiol. 2001 Ekim; 12 (10): 1203-9.

18. Hilfiker PR, Waugh JM, Li-Hawkins JJ, Kuo MD, Yüksel E, Geske RS, Cifra PN, Chawla M, Weinfeld AB, Thomas JW, Shenaq SM, Dake MD. “Neointima oluşumunun doku tipi plazminojen aktivatörü ile güçlendirilmesi.” J Vasc Surg. 2001 Nisan; 33 (4): 821-828.

19. Wong AH, Amabile PG, Yüksel E, Waugh JM, Dake MD. “İnsülin benzeri büyüme faktörü-1'in perivasküler salınımı, düz kas hücresi göçünü yeniden yönlendirerek balonla yaralanan arterde neointima oluşumunu sınırlar.” J Vasc Interv Radiol. 2001 Mar; 12 (3): 347-50.

20. Yuksel, M., Yüksel, E. “Aksesuar sindirim sistemi kasları ve klinik önemi olan bir olgu.” Ann Plast Surg. 2001 Mar; 46 (3): 351-2.

21. Yuksel E, Weinfeld AB, Cleek R, Wamsley S, Jensen J, Boutros S, Waugh JM, Shenaq SM, Spira M. İnsülin, IGF-1'in uzun süreli lokal teslimi ile serbest yağ greft sağkalımını arttırdı ve PLGA / PEG mikroküreleri ile bFGF. Plast. Reconstr. Surg. 105 (5): 1713-1720, 2000.

22. Waugh JM, Li-Hawkins J, Yüksel E, Kuo MD, Cifra PN, Hilfiker PR, Geske R, Chawla M, Thomas J, Shenaq SM, Dake MD, Woo SL . Neointima oluşumunu sınırlamak için trombomodulin aşırı ekspresyonu. Sirkülasyon. 2000 Temmuz 18; 102 (3): 332-7.

23. Yuksel E., Weinfeld AB, Cleek R, Waugh JM, Jensen J, Boutros S, Shenaq SM, Spira M. De novo yağ dokusu insülinin ve IGF-1'in PLGA / PEG mikroküreleri tarafından uzun süreli, lokal olarak verilmesi yoluyla in vivo bir sıçan modelinde: Yeni bir kavram ve yetenek. Plast. Reconstr. Surg. 105 (5): 1721-1729, 2000.

24. Yüksel E., Weinfeld AB, Cleek R, Jensen J, Wamsley S, Waugh JM, Spira M, Shenaq SM. İnsülin ve insülin benzeri büyüme faktörü-1'in uzun süreli verilmesini kullanarak adiposo-fasyal fleplerin büyütülmesi. Plast Reconstr Surg. 2000 Ağustos; 106 (2): 373-82.

25. Boutros, S., Yuksel, E., Weinfeld, AB., Alford, EL., Netscher, DT. Radyal ön kol flepinin sinirsel anatomisi. Ann Plast Cerrahı. 2000 Nisan; 44 (4): 375-80.

26. Weinfeld AB, Yüksel E, Boutros S, Gura DH, Akyurek M, Friedman JD. Akut venöz konjesyon tedavisinde sülük tedavisindeki klinik ve bilimsel değerlendirmeler: güncellenmiş bir derleme. Ann Plast Cerrahı. 2000 Ağustos; 45 (2): 207-12. Gözden geçirmek.

27. Yuksel E, Weinfeld AB, Meade R, Cleek R, Jensen J, Spira M, Shenaq SM. “İnsülin ve IGF-1'in PLGA / PEG mikroküresi yoluyla De novo adipoz doku mühendisliği” Cerrahi Forumu, L: 476-78, 1999.

28. Dickason RR, Yuksel E ,, Shenaq SM. “Endotel Hücrelerinin Geliştirilmiş Transfeksiyonuna ve Doku Plazminojen Aktivatörünün Ekspresyonu için Nonviral Araçların Kullanılması” Cerrahi Forumu, L: 496-98, 1999.

29. Yüksel E, Şafak, T. Özcan G., Kecik, A., Şenaq, SM, Perkütan translüminal anjiyoplasti kateteri kullanılarak damar büyüklüğü uyumsuzluğu için Perioperatif dilatasyon. J Reconstr Microsurg, 15 (1): 31-35, 1999.

30. Waugh JM, Yuksel E, Li J, Kuo MD, Kattash M, Saxena R, Geske R, Thung SN, Shenaq SM, Woo SL. Bir tavşan modelinde arteriyel trombozun in vivo önlenmesi için trombomodulin lokal aşırı ekspresyonu. Circ. Res. 22; 84 (1): 84-92, 1999.

31. Yüksel M, Yüksel E, Weinfeld AB, Shenaq SM. Yüzeysel ulnar arter: rekonstrüktif mikrocerrahide embriyoloji, olgu sunumu ve klinik önemi. J. Reconstr Microsurg. 15 (6): 415-20, 1999.

32. Waugh JM, Kattash M, Li J, Yüksel E, Kuo MD, Lussier M, Weinfeld AB, Saxena R, Rabinovsky ED, Thung S, Woo SL, Shenaq SM. Trombozesiteyi destekleyen gen terapisi: in vivo tavşan modelinde arteriyel trombozun önlenmesi için doku plazminojen aktivatörünün lokal aşırı ekspresyonu. Proc Natl Acad Sci US A. 2; 96 (3): 1065-70, 1999.

33. Boutros, S. Nath, RK, Yuksel, E., Weinfeld, A., Mackinnon SE Pronartor teres sinirine ulnar sinirin fleksör karpi ulnaris dalının transferine sinir: Sintomorfometrik analizi. J Reconstr Microsurg. 15 (2): 119-22, 1999.

34. Shenaq SM, Kattash MM, Weinfeld AB, Waugh JM, Yüksel E, Yüksel M, Gura DH. Lokal gen iletimi: Endotel hücre hedefli trombolitik gen terapisi araştırması için arteriyel tromboz modeli. J Yeniden Yapılandırma. Microsurg. 15 (1): 73-79, 1998.

35. Yüksel E., SM. Shenaq. Göğüs in vivo mühendisliği. Cerrahi Araştırma Bülteni Bölümü, Baylor Tıp Fakültesi. 2 (1): 3, 1998.

36. Thomas JW, Kuo MD, Chawla M, Waugh JM, Yüksel E, Wright KC, Gerrity PM, Shenaq SM, Whigham CJ, Fisher RG. Vasküler gen tedavisi. Radiographics 18 (6): 1373-94, 1998.

37. Boutros S, Kattash M, Wienfeld A, Yüksel E, Baer S, Shenaq S. Inframamin katının intradermal anatomisi. Plast Reconstr Surg 102 (4): 1030-3, 1998.

38. Kuo MD, Waugh JM, Yüksel E, Weinfeld AB, Yüksel M, Dake MD. 1998 ARRS Başkanlığı Ödülü. Vasküler trombozun tedavisi için in vivo vasküler doku mühendisliğinin potansiyeli: bir ön rapor. Amerikan Roentgen Ray Derneği. AJR Am J Roentgenol. 171 (3): 553-8, 1998.

39. Safak T, Akyurek M, Yüksel E, Kayıkçıoğlu A, Kecik A. Latissimus dorsimusculokutaneous pediküllü flep ile baş ve boyun rekonstrüksiyonu: staged transfer ile kasın fonksiyonel korunması. Ann Plast Cerrahı. 41 (2): 156-61, 1998.

40. Yuksel E., M. Widmer, AB. Weinfeld, M. Kattash, JM. Bekle, JN. Jensen, AG. Mikos, SM. Shenaq. Biyobozunur iskeleleri içeren büyüme faktörü tarafından aktive perikondriyal ve periosteal flepler kullanılarak şekilli kıkırdak üretimi. Biyomateryallerin Topikal Konferansı, İlaç Taşıyıcı Taşıyıcıları ve Doku Mühendisliği için İskeleler, Ek. Amerikan Kimya Mühendisleri Enstitüsü, Cilt 287-289, 1997. Cilt

41. Yuksel E., R. Cleek, AB. Weinfeld, JM. Bekle, JN. Jensen, AG. Mikos, SM. Shenaq, M. Spira. Lipogenik Faktörlerin Yağ Greftlerinin Sağkalım Oranlarına Etkileri. Biyomalzemelerin Topikal Konferansı, İlaç Taşıyıcı Taşıyıcılar ve Doku Mühendisliği için İskeleler, Amerikan Kimya Mühendisleri Enstitüsü için Ek Hacim, 173-175, 1997.

42. Yüksel E., R. Bradley, M. Widmer, AB. Weinfeld, JM Waugh, JN. Jensen, AG. Mikos, SM Shenaq. Biyobozunur PLGA Polimerleri Kullanılarak Meme Prefabrikliği: Anjiyojenik ve Lipojenik Faktörler. Biyomalzemelerin Topikal Konferansı, İlaç Taşıyıcı Taşıyıcıları ve Doku Mühendisliği için İskeleler, Amerikan Kimya Mühendisleri Enstitüsü için Ek Hacim, 341-343, 1997.

43. Yuksel E., R. Cleek, JN. Jensen, AB. Weinfeld, AG. Mikos, SM. Shenaq, M. Spira. PLGA / PEG Mikropartiküllerinde İnsülin, IGF-1, bFGF ve VEGF'nin Augment Adiposofasiyal Fleplere Uygulanması. Biyomedikal Mühendisliği Annals, biyomedikal Mühendisliği Derneği Dergisi. Özet Eki, S3, 1997.

44. Kattash M., JM. Bekle, E. Yuksel, SM. Shenaq. Bir adenoviral tPA Gen Yapısı ile Akut Arteriyel trombüsün Lizizi: Arteriyel Trombüse Gen Tedavisi Yaklaşımı. Cerrahi Forum, 83: VIII, 460, 1997.

45. Yüksel M, Yüksel E. Üst ve lateral torakal arterlerin anormal dallanma sırası. Clin Anat. 10 (6): 394-6, 1997.

46. Yüksel M, Yüksel E, Surucu S. Bir aksiller kemer. Clin Anat. 9 (4): 252-4, 1996.

47. Yüksel M., Yüksel E. Femoral arterin ilk iki dalının nadir bir kaynağı. Marmara Tıp Dergisi. Cilt: 8 (3): 155-156, 1995.

48. Şafak T, Yüksel E, Özcan G, Gürsu G. Bir transseksüelde meme rekonstrüksiyonu için memenin kullanılması. Plast. Reconstr. Surg. 96 (6): 1483-5, 1995.

49. Yüksel M, Yüksel E, Kaymaz F. Isthmus lobunun orta hatta kaynaşması hatası. Clin. Anat. 8 (1): 33-5, 1995.

50. Yüksel M, Onderoğlu S, Yener N, Yüksel E. Aksesuar flexor digitorum longus kası. Açta Anat (Basel). 148 (1): 62-4, 1993. 5

1. Şafak T., G. Özcan, E. Yüksel, A. Keçik. 

2. Yuksel E, Choo, J, Wettergreen, M, Liebschner, M.  “Challenges in Soft Tissue Engineering.” Seminars in Plastic Surgery; 19: 261-270, 2005.   

3. Amabile PG, Wang DS, Kao EY, Lee J, Elkins CJ, Yuksel E, Hilfiker PR, Waugh JM, Dake MD. “Direction Migration of Smooth Muscle Cells to Engineer Plaque-Resistant Vein Grafts.” Journal of Endovascular Therapy.  2005 Dec; 12(6):667-75.

4. Kim, JY, Bullocks JM, Basu CB, Bienstock A, Link R, Kozovska M, Hollier L, Yuksel E. “Dermal Composite Flaps Reconstructed from Acellular Dermis: A Novel Method of Neourethral Reconstruction.” Plastic and Reconstructive Surgery. 2005 Jun; 115(7):96e-100e. 

5. Weinfeld AB, Kelley P, Yuksel E, Tiwari P, Hsu P, Choo J, Hollier LH. “Circumferential NegativePressure Dressing (VAC) To Bolster Skin Grafts in the Reconstruction of the Penile Shaft and Scrotum.” Ann Arbor, Michigan, Plastic Surgery Research Council Meeting. 2005 Feb; 54(2):178-83.

6. Wettergreen MA, Bucklen BS, Starly B, Yuksel E, Sun W, Liebschner MAK.  “Creation of a Unit Block Library of Architectures for Use in Assembled Scaffold Engineering.” Computer-Aided Design XX. 1-9. 2005. 

7. Kuo MD, Bright IJ, Wand DS, Ghafouri P, Yuksel E, Hilfker PR, Miniati DN, Dake MD.  “Local Resistance to Oxidative Stress by Over expression of Copper-Zinc Superoxide Dismutase Limits Neointimal Formation after Angioplasty.” Journal of Endovascular Therapy. 2004 Dec; 11(6):585-94. 

8. Ganaha F, Kao EY, Wong H, Elkins CJ, Lee J, Modanlou S, Rhee C, Kuo MD, Yuksel E, Cifra PN, Waugh JM, Dake MD. “Stent-based controlled release of intravascular angiostatin to limit plaque progression and in-stent restenosis.” J Vasc Interv Radiol. 2004 June; 15(6): 601-8.

9. Yuksel E, Spira M. “Lip Suspension Technique.” Seminars in Plastic Surgery, Vol: 17(2): 209-216, 2003.

10. Yuksel E, Spira M, Potochny JD, Shenaq SM. “The Midface Lift in Perioral Rejuvenation.” Seminars in Plastic Surgery. Vol: 17(2): 163-173, 2003.

11. Serhat Totan MD, Eser Yuksel MD, Anthony Echo MD, Ergin Er MD, Amer Najjar PhD, Melvin Spira MD, DDS, FACS, Saleh M. Shenaq MD, FACS “Heat Shock Proteins Modulate Keloid Formation” 89th Annual Clinic Congress of American College of Surgeons. Chicago, IL, Oct. 2003.     

12. Spira M, Yuksel E. “Genioplasty.” Seminars in Plastic Surgery. Vol.: 17(2): 145-156, 2003.

13. Amabile PG, Wong H, Uy M, Boroumand S, Elkins CJ, Yuksel E, Waugh JM, Dake MD. “In vivo vascular engineering of vein grafts: directed migration of smooth muscle cells by perivascular release of elastase limits neointimal proliferation.” J Vasc Interv Radiol. 2002 Jul; 13(7): 709-15.

14. Shenaq SM, Yuksel E. “New research in breast reconstruction: adipose tissue engineering.” Clin Plast Surg. 2002 Jan; 29(1): 111-25, vi.

15. Wong AH, Waugh JM, Amabile PG, Yuksel E, Dake MD. In vivo vascular engineering: Directed migration of smooth muscle cells to limit neointima. Tissue Eng. 2002 Apr; 8(2): 189-99.

16. Weinfeld AB, Cheng, J, Nath RK, Basaran I, Yuksel E, Rose JE. “Topographic mapping of the superior transverse scapular ligament: a cadaver study to facilitate suprascapular nerve decompression”. Plast Reconstr Surg. 2002 Sep 1; 110(3): 774-9.

17. Waugh JM, Li-Hawkins J, Yuksel E, Cifra PN, Amabile PG, Hilfiker PR, Geske RS, Kuo MD, Thomas JW, Dake MD, Woo SL. “Therapeutic elastase inhibition by alpha-1-antitrypsin gene transfer limits neointima formation in normal rabbits.” J Vasc Interv Radiol. 2001 Oct; 12(10): 1203-9.

18. Hilfiker PR, Waugh JM, Li-Hawkins JJ, Kuo MD, Yuksel E, Geske RS, Cifra PN, Chawla M, Weinfeld AB, Thomas JW, Shenaq SM, Dake MD. “Enhancement of neointima formation with tissue-type plasminogen activator.” J Vasc Surg. 2001 Apr; 33(4): 821-828. 

19. Wong AH, Amabile PG, Yuksel E, Waugh JM, Dake MD. “Perivascular release of insulin-like growth factor-1 limits neointima formation in the balloon-injured artery by redirecting smooth muscle cell migration.” J Vasc Interv Radiol. 2001 Mar; 12(3): 347-50.

20. Yuksel, M., Yuksel, E. “A case with accessory digastric muscles and its clinical importance.” Ann Plast Surg. 2001 Mar; 46(3): 351-2.

21. Yuksel E, Weinfeld AB, Cleek R, Wamsley S, Jensen J, Boutros S, Waugh JM, Shenaq SM, Spira M. Increased free fat graft survival with the long-term, local delivery of insulin, IGF-1, and bFGF by PLGA/PEG microspheres. Plast. Reconstr. Surg. 105(5): 1713-1720, 2000.

22. Waugh JM, Li-Hawkins J, Yuksel E, Kuo MD, Cifra PN, Hilfiker PR, Geske R, Chawla M, Thomas J, Shenaq SM, Dake MD, Woo SL. Thrombomodulin overexpression to limit neointima formation. Circulation. 2000 Jul 18; 102(3): 332-7.

23. Yuksel E., Weinfeld AB, Cleek R, Waugh JM, Jensen J, Boutros S, Shenaq SM, Spira M. De novo adipose tissue generation through long-term, local delivery of insulin and IGF-1 by PLGA/PEG microspheres in an in vivo rat model: A novel concept and capability. Plast. Reconstr. Surg. 105(5): 1721-1729, 2000.

24. Yuksel E., Weinfeld AB, Cleek R, Jensen J, Wamsley S, Waugh JM, Spira M, Shenaq SM. Augmentation of adiposo-fascial flaps using the long-term delivery of insulin and insulin-like growth factor-1. Plast Reconstr Surg. 2000 Aug; 106(2): 373-82.

25. Boutros, S., Yuksel, E., Weinfeld, AB., Alford, EL., Netscher, DT. Neural anatomy of the radial forearm flap. Ann Plast Surg. 2000 Apr; 44(4): 375-80. 

26. Weinfeld AB, Yuksel E, Boutros S, Gura DH, Akyurek M, Friedman JD. Clinical and scientific considerations in leech therapy for the management of acute venous congestion: an updated review. Ann Plast Surg. 2000 Aug; 45(2): 207-12. Review.

27. Yuksel E, Weinfeld AB, Meade R,  Cleek R, Jensen J, Spira M, Shenaq SM. “De novo adipose tissue engineering via PLGA/PEG microsphere delivery of insulin and IGF-1” Surgical Forum, L: 476-78, 1999.

28. Dickason RR, Yuksel E,, Shenaq SM. “Use of a Nonviral Vehicle for Enhanced Transfection of Endothelial Cells and Expression of Tissue Plasminogen Activator” Surgical Forum, L:496-98, 1999.

29. Yuksel E, Safak, T. Ozcan G., Kecik, A., Shenaq, S.M., Perioperative dilation for vessel-size discrepancy using a percutaneous transluminal angioplasty catheter. J Reconstr Microsurg, 15(1): 31-35, 1999.

30. Waugh JM, Yuksel E, Li J, Kuo MD, Kattash M, Saxena R, Geske R, Thung SN, Shenaq SM, Woo SL. Local overexpression of thrombomodulin for in vivo prevention of arterial thrombosis in a rabbit model. Circ. Res. 22; 84(1): 84-92, 1999.

31. Yuksel M, Yuksel E, Weinfeld AB, Shenaq SM. Superficial ulnar artery: embryology, case report, and clinical significance in reconstructive microsurgery. J. Reconstr Microsurg. 15(6): 415-20, 1999. 

32. Waugh JM, Kattash M, Li J, Yuksel E, Kuo MD, Lussier M, Weinfeld AB, Saxena R, Rabinovsky ED, Thung S, Woo SL, Shenaq SM. Gene therapy to promote thromboresistance: local overexpression of tissue plasminogen activator to prevent arterial thrombosis in an in vivo rabbit model. Proc Natl Acad Sci U S A. 2; 96(3): 1065-70, 1999.

33. Boutros, S. Nath, R.K., Yuksel, E., Weinfeld, A., Mackinnon S.E. Transfer of flexor carpi ulnaris branch of the ulnar nerve to the pronator teres nerve: Histomorphometric analysis. J Reconstr Microsurg. 15(2): 119-22, 1999.

34. Shenaq SM, Kattash MM, Weinfeld AB, Waugh JM, Yuksel E, Yuksel M, Gura DH. Local gene delivery: Arterial thrombosis model for endothelial cell-targeted thrombolytic gene therapy research. J Reconstr. Microsurg. 15(1): 73-79, 1998.

35. Yuksel E., SM. Shenaq.  In vivo engineering of breast.  Department of Surgery Research Bulletin, Baylor College of Medicine. 2(1): 3, 1998. 

36. Thomas JW, Kuo MD, Chawla M, Waugh JM, Yuksel E, Wright KC, Gerrity PM, Shenaq SM, Whigham CJ, Fisher RG. Vascular gene therapy. Radiographics 18(6): 1373-94, 1998.

37. Boutros S, Kattash M, Wienfeld A, Yuksel E, Baer S, Shenaq S. The intradermal anatomy of the inframammary fold. Plast Reconstr Surg 102(4): 1030-3, 1998.

38. Kuo MD, Waugh JM, Yuksel E, Weinfeld AB, Yuksel M, Dake MD. 1998 ARRS President's Award. The potential of in vivo vascular tissue engineering for the treatment of vascular thrombosis: a preliminary report. American Roentgen Ray Society.  AJR Am J Roentgenol. 171(3): 553-8, 1998.

39. Safak T, Akyurek M, Yuksel E, Kayikcioglu A, Kecik A. Head and neck reconstruction with the latissimus dorsimusculocutaneous pedicled flap: functional preservation of the muscle by staged transfer.  Ann Plast Surg. 41(2): 156-61, 1998.

40. Yuksel E., M. Widmer, AB. Weinfeld, M. Kattash, JM. Waugh, JN. Jensen, AG. Mikos, SM. Shenaq. Generation of shaped cartilage using perichondrial and periosteal flaps activated by growth factor incorporated biodegradable scaffolds. Proceedings of the Topical Conference on Biomaterials, Carriers for drug delivery, and Scaffolds for Tissue Engineering, Supplementary. Volume for The American Institute of Chemical Engineers, 287-289, 1997.

41. Yuksel E., R. Cleek, AB. Weinfeld, JM. Waugh, JN. Jensen, AG. Mikos, SM. Shenaq, M. Spira. Effects of Lipogenic Factors on Survival rates of Fat Grafts. Proceedings of the Topical Conference on Biomaterials, Carriers for drug delivery, and Scaffolds for Tissue Engineering, Supplementary Volume for The American Institute of Chemical Engineers, 173-175, 1997.

42. Yuksel E., R. Bradley, M. Widmer, AB. Weinfeld, JM Waugh, JN. Jensen, AG. Mikos, SM Shenaq. Prefabrication of Breast Utilizing Biodegradable PLGA Polymers: Angiogenic and Lipogenic Factors. Proceedings of the Topical Conference on Biomaterials, Carriers for drug delivery, and Scaffolds for Tissue Engineering, Supplementary Volume for The American Institute of Chemical Engineers, 341-343, 1997.

43. Yuksel E., R. Cleek, JN. Jensen, AB. Weinfeld, AG. Mikos, SM. Shenaq, M. Spira. Delivery of Insulin, IGF-1, bFGF and VEGF in PLGA/PEG Microparticles to Augment Adiposofascial Flaps. Annals of Biomedical Engineering, The Journal of the biomedical Engineering Society. Abstract Supplement, S3, 1997.

44. Kattash M., JM. Waugh, E. Yuksel, SM. Shenaq. Lysis of an Acute Arterial thrombus with an adenoviral tPA Gene Construct: A Gene Therapy Approach to Arterial Thrombus. Surgical Forum, 83: VIII, 460, 1997.

45. Yuksel M, Yuksel E. Anomalous branching order of the superior and lateral thoracic arteries. Clin Anat. 10(6): 394-6, 1997. 46. Yuksel M, Yuksel E, Surucu S. An axillary arch. Clin Anat. 9(4): 252-4, 1996.

47. Yuksel M., Yuksel E. A rare origination of the first two branches of the femoral artery. Marmara Medical Journal. Vol: 8(3): 155-156, 1995.

48. Safak T, Yuksel E, Ozcan G, Gursu G. Utilization of the breast for penile reconstruction in a transsexual. Plast. Reconstr. Surg. 96(6): 1483-5, 1995.

49. Yuksel M, Yuksel E, Kaymaz  F. Failure of the isthmus lobe to fuse in the midline. Clin. Anat. 8(1): 33-5, 1995.

50. Yuksel M, Onderoglu S, Yener N, Yuksel E. An accessory flexor digitorum longus muscle. Acta Anat (Basel). 148(1): 62-4, 1993.

51. Safak T., G. Özcan, E. Yüksel, A. Keçik.  Reconstruction of the metacarpophalengeal joint with the vascularized joint transfer. Hacettepe Ortopedi Dergis., 5(1): 5-8, 1995.

52. Safak T., E. Yüksel, G. Özcan, A. Keçik Reconstruction of the lower extremity defects with free flaps. Hacettepe Ortopedi Dergisi. 4(4): 196-201, 1994

53. Safak T., E. Yüksel, G. Özcan, A. Keçik.  Restoration of the forearm muscles with free muscle transfer. Cerrahi Tip Bülteni. 4:109, 1995

54. Safak T., A. Keçik, E. Yüksel. Emergent microvascular cases. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi. 2 (1):46, 1994.

55. Safak T., A. Keçik, E. Yüksel.  Reconstruction of oromandibulary defects with free iliac osteocutaneous flap. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi. 1(2): 103, 1993. 

 
Davetli - Dersler / Paneller: 
 
1. “Kıkırdak Korunmasında PRP'nin Kullanılması Özgün Mimariyi Sürdürüyor.” Eser Yüksel, Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği, 89. Yıllık Toplantı ve Sempozyumu, San Antonio, Teksas, 20 - 23 Mart 2010. 

2. “Yatay Şekillendirme Teknikleri”. Yüksel, E. Plastik Cerrahi'de Yeni Teknikler Üzerine Video Atölyesi, Amelia Adası, Florida. 28 Şubat-2 Mart 2008.

3. “Adipoz Doku Mühendisliği”. Yüksel, E. Doku Mühendisliği Derneği Uluslararası Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği, Samsun, Türkiye, 10-12 Mayıs 2007.

4 “Doku Mühendisliği Araştırmalarında Gelecek Yönleri.” Yüksel, E. Doku Mühendisliği Topluluğu Uluslararası, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği, Samsun, Türkiye, 10-12 Mayıs 2007.

5. Facelift-Panel. Daniel Marchac, Eser Yüksel, Fethi Orak. Türk Plastik Cerrahi Derneği, Ankara, Türkiye, 20-23 Eylül 2006.

6. “Doku-Ortam Etkileşimi: Yara İyileşmesi ve Yeniden Yapılanma”. Türk Plastik Cerrahi Derneği, Ankara, Türkiye, 20-23 Eylül 2006.

7. “Meme Azaltma ve Mastopexy'de Yatay Yaklaşım.” Öğretim Kursu. Türk Plastik Cerrahlar Derneği, Ankara, Türkiye, 20-23 Eylül 2006.

8. Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısı. İstanbul, Türkiye, 12-15 Mayıs 2005.

9. “Perioral ve Periorbital Gençleştirmede Orta Nokta Süspansiyonunun ve Kombine Prosedürlerin Rolü.” Öğretim kursu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Toplum Ulusal Toplantısı, Ankara, Türkiye. 23 Eylül 2004.

10. “Plastik Cerrahi'de-Ütopyadan Gerçekliğe Araştırma” Paneli Başkanı. “Doku Mühendisliği.” Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Toplum Ulusal Toplantısı, Ankara, Türkiye. 22 Eylül 2004.

11. “Yüz Gençliğinde Orta Yüzlü Süspansiyonun Rolü.” Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği Derneği. Yüz Estetik Cerrahisinde Açılış Paneli, İstanbul, Türkiye. 18 Haziran 2004.

12. “Yüz Gençleştirmeye Kişisel Yaklaşımlar.” 7. Houston Plastik Cerrahi Semineri ve 2004 Yıllık Spira Anlatımı. Houston, TX. 26 Haziran 2004.

13. “Flep Modelleri ve Mikrocerrahi Teknikleri” 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. Davetli Anlatım Ankara, Türkiye, 2003.

14. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi'nde “Doku Mühendisliği”. Davetli Anlatım, Ankara, Türkiye, 2003

15. “Gelecek Eğilimler” Göğüs Rekonstrumu Sempozyumu, Türk Plastik Cerrahi Derneği, Mersin, Türkiye, 2003.

16. “Göç İmarında Yeni Bir On Yıl” Davetli Davet. ”5. Houston Plastik Cerrahi Semineri Dizi. Houston, TX. Ocak 2003. “Doku Mühendisliğinde Yumuşak Doku Prefabrik Modeller - Plastik ve Ürolojik Cerrahlar İçin Doku Mühendisliği” 3. Houston Plastik Cerrahi Semineri Serisi. Houston, TX. Şubat, 2002.

18. “Doku Mühendisliğinde İşbirlikçi Fırsatlar - Pelvik Taban Rekonstrüksiyonu ve Organ Değişimi Üzerine İşbirliği Projeleri.” 3. Houston Plastik Cerrahi Semineri Dizisi. Houston, TX. Şubat 2002.

19. “Lipogenez ve Lipoplasti.” 2. Houston Plastik Cerrahi Semineri Serisi. Houston, TX. Haziran 2002.

20. “Lipoplasti Hastalarında Plazma Leptin Düzeylerinin Düzenlenmesi”, Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısı, Araştırma ve Yenilikçi Teknolojiler Oturumuna Davet Sunumu, New York, NY, 2001

21. Enflamasyon ve Onarım -Plastik Cerrahi - Kurul gözden geçirme kursu - Aug.31 - 5 Eylül 2001-Osler Enstitüsü

22. “Periferik Sinir Conduitleri” davetli panelist. “Amerikan Periferik Sinir Toplumu Toplantısı”, Coronado, 2001 

25. “Doku Mühendisliği ve Gen Terapisinde Gelişmeler” panelini davet etti. “Amerikan Rekonstrüktif Mikrocerrahi Toplumu Derneği”, Coronado, 2001.

26. “Plastik Cerrahi'de Gen Tedavisi ve Doku Mühendisliği”. Türk Plastik Cerrahlar Derneği yıllık toplantısı, İstanbul, 2001.

27. “Meme Prefabrikasyon Modelinde in vivo yumuşak doku mühendisliği” E. Yüksel. Araştırma ve Yenilikçi Teknoloji Paneli, Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Orlando, 2000.

28. “Doku Mühendisliğinde Yeni Perspektifler” Baylor Tıp Fakültesi-Cerrahi Kliniği –Grand Rounds-Davetli Konuşmacı-1998

29. “Plastik Cerrahide İndüklenen Anjiyogenez ”E. Yüksel. Uluslararası Sempozyum'da davetli konuşmacı: “Yara İyileştirme ve Yaraları” Paris, Fransa, 1999.

30. “Plastik Cerrahisinde Doku Mühendisliği ve Gen Terapisi” Profesör-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Programı - 1999

31. “Göğüs Prefabrik Modelinde İn vivo Yumuşak Doku Mühendisliği” E. Yüksel. Araştırma ve Yenilikçi Teknoloji Paneli, Estetik Cerrahi'de Yeni Sınırlar, Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Dallas, 1999.

32. “Yumuşak Doku Mühendisliği” Baylor Tıp Fakültesi-Cerrahi Araştırma-Araştırma Konferansı-Davetli Konuşmacı-1998.

33. “Tam Yarık Dudak ve Damak Deformitesinde Dönme ve Gelişme Teknikleri” Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Son Gelişmeler - İstanbul Amerikan Hastanesi tarafından düzenlenen Ortak Sempozyum, Houston Metodist Hastanesi ve Houston Baylor Tıp Fakültesi, 1996 - İstanbul - Türkiye.

34. “CLN Deformitesinin Onarımı” Plastik Rekonstrüktif Cerrahide Son Gelişmeler, Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi - İstanbul Amerikan Hastanesi tarafından düzenlenen Ortak Sempozyum, Houston Metodist Hastanesi ve Houston Baylor Tıp Fakültesi, 1996 - İstanbul - Türkiye.

35. “Nadir Bir Yüz Yarığında Kraniyoplasti Cerrahisi Uygulaması” Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Son Gelişmeler - İstanbul Amerikan Hastanesi tarafından düzenlenen Ortak Sempozyum, Houston Metodist Hastanesi ve Houston Baylor Tıp Fakültesi, 1996 - İstanbul, Türkiye.

36. “Konjenital ve Travmatik Dudak Deformitesinde Abbe Flep” Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisinde Son Gelişmeler - İstanbul Amerikan Hastanesi tarafından düzenlenen Ortak Sempozyum, Houston Metodist Hastanesi ve Houston, Baylor Tıp Fakültesi, 1996 - İstanbul - Türkiye.

37. “Rehabilitasyon Paneli” Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Son Gelişmeler - İstanbul Amerikan Hastanesi tarafından düzenlenen Ortak Sempozyum, Houston Metodist Hastanesi ve Houston Baylor Tıp Fakültesi, 1996 - İstanbul - Türkiye. 

 
Sunumlar - Özetler: 
 
1. “Kıkırdak Korunmasında PRP'nin Kullanılması Özgün Mimariyi Sürdürüyor” Yüksel, E., Yazgan, H., Spira, M., Amerikan Plastik Cerrahlar Birliği (kabul edildi)

2. “Medial Yırtılma Yalak Deformitesi ve Inferolateral Orbital Ünitesinin Hacmi Restorasyonu Sklero Gösterisini azaltır.” Yüksel, E. Guerra, G., Martinez, M. Amerikan Plastik Cerrahi Derneği.   

3. “Serbest Columella - Dudak Kompleksi'nin Süspansiyonu ve Yeniden Sarılması.” Yuksel, E. Guerra, G., Martinez, M.,  

McFarlane, L. Amerikan Plastik Cerrahi Derneği.   

4. “Medial Tear Çukur Deformitesi ve Inferolateral Orbital Ünitesinin Hacim Restorasyonu Sklero Gösterisini azaltır.” Yüksel, E. Guerra, G., Martinez, M. Avrupa Plastik Cerrahlar Birliği Sekizinci Yıllık Toplantısı, Gent, Belçika. 24-26 Mayıs 2007

5. “Dermal Süspansiyon ile Yatay Yaklaşım: Küçülen Mammaplasti ve Mastopeksi İçeren Bir Yardımcı.” Yuksel, E., Echo, A., Guerra, G., Spira, M., Martinez, M. Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği 86. Yıllık Toplantı, Coeur d'Alene, Idaho. 19-22 Mayıs 2007. 

6. “Kıkırdak Canlılığını Sürdüren ve Dorsal Büyütme Rinoplastisinde Uzun Ömrünü Teşvik Eden Yeni Bir Otolog Scaffold.” Bullocks, JM, Guerra, G., Echo, A., Stal, S., Yüksel, E. Kıdemli Konutlar Konferansı, Pasadena, California , 1-3 Şubat 2007.

7. Bullocks JM, Echo A, Naik B, Yükselen E. “Azaltma Memblastı için Yatay Yaklaşım.” Texas Plastik Cerrahlar Derneği 2006 Yıllık Toplantısı, Frisco, Texas, 22-24 Eylül 2006. 

8. “Tam Kalınlıklı Deri Greftlerinin Hücresel Düzeyde Dahil Edilmesi”. Oeltjen JC, Yüksel E., Plastik Cerrahi Araştırma Konseyi'nin Roop DR 50. Yıl Dönümü Toplantısı. Toronto, Kanada, 18-21 Mayıs 2005.

9. “Keloid Formasyonunun Moleküler Biyolojisi Üzerine Yeni Patofizyolojik Görüşler: Rho Kinaz-Arabuluculu Sinyal Yolu.” Totan S., Choo J., Spira M., Yuksel E. 50. Yıl Plastik Cerrahi Araştırma Konseyi Toplantısı. Toronto, Kanada, 18-21 Mayıs 2005.

10. “Y-27632'nin lokal teslimi kullanılarak kapsül oluşumu üzerindeki rho kinaz inhibisyonunun etkisi.” Totan S., Yuksel E., Amer A., ​​Spira M., Shenaq SM Akademik Cerrahi Derneği 38. Yıllık Toplantısı. Houston, TX, 11-13 Kasım 2004.

11. “Dengeli yara iyileşmesinin regülasyonunda ısı şoku proteinleri ve ro-kinazın rolü. Amerikan Cerrahi Koleji 90. Yıllık Klinik Kongresi. New Orleans, LA, 10-14 Ekim 2004.

12. “Isı şoku proteinleri ve rho kinazlar: Keloid oluşumunun endojen modülatörleri.” Totan S., Yuksel E., Shenaq SM Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği 17. Kongresi: 51. Houston, TX, 28-31 Ağustos, 2004.

13. “Epinefrin yağ greftinin hayatta kalmasını azaltırken lidokain artmaktadır.” Weinfeld AB, Yüksel E. Shenaq SM, Spira M. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği 17. Kongresi: 86. Houston, TX, 28-31 Ağustos 2004.

14. “Dikey yarasız” azaltma mamaplastisi. ”Yüksel E. Marin V., Weinfeld AB, Shenaq SM, Spira M. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği 17. Kongresi: 91. Houston, TX, 2831 Ağustos 2004.

15. “Isı şoku proteinleri ve rho kinazlar: Tahribatlı yaralarda primer faktörler eksiktir.” Totan S., Yuksel E., Spira M. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği 17. Kongresi: 136. Houston, TX, 28 Ağustos -31, 2004.

16. “Orta yüz germe için farklı bir yaklaşım: Bir anatomik ve klinik çalışma.” Yüksel E., Shenaq SM, Spira M. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği 17. Kongresi: 138. Houston, TX, 28-31 , 2004.

17. “Dermal suspensiyon: Redüksiyon mammaplastisi ve mastopeksi eklenir.” Yüksel E., Marin V., Bienstock A., Weinfeld AB, Spira M., Shenaq SM Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği 17. Kongresi: 139. Houston, TX, 28-31 Ağustos 2004.

18. “Zamansal kaş kaldırmada anterior flepte medial ilerleme.” Yüksel E., Bienstock A., Spira M., Shenaq SM Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği 17. Kongresi: 140. Houston, TX, 28- 31, 2004.

19. “Yara iyilesmesi ve keloid olusumunda isi soku proteinleri’nin rolu.” Totan S., Yuksel E., Echo A., Er E.,Amer A., Spira M., Shenaq S.M. Estetik Plastik Cerrahi Dernegi, 8. Ulusal Kongresi, Istanbul. 18-20 Haziran 2004.

20. “Isı şoku proteinleri ve rho kinazlar: Keloid oluşumu modülatörleri olarak.” Totan S., Echo A., Amer A., ​​Shenaq SM, Yüksel E. Plastik Cerrahi Araştırma Konseyi 49 Yıllık Toplantısı: 123. Ann Arbor, MI , 9-12 Haziran 2004.

21. “Isı şoku proteinleri ve rho kinazlar: Tahribatlı yaralarda yetersiz iyileşmenin belirleyicileri.” Echo A., Totan S., Amer A., ​​Yuksel E. Plastik Cerrahi Araştırma Konseyi 49 Yıllık Toplantısı: 238. Ann Arbor, MI, 9-12 Haziran 2004

22. “Doku mühendisliği için prefabrike implantlarda doku vaskülarizasyonunun arttırılması için iskelet geçirgenliğinin optimizasyonu.” Wettergreen MA, Yuksel E., Liebschner MA Plastik Cerrahi Araştırma Konseyi 49. Yıllık Toplantısı: 298. Ann Arbor, MI, 9 Haziran- 12, 2004.

23. “Bilgisayar destekli doku mühendisliği kullanılarak oluşturulan negatif şablonlar kullanılarak skafold yenileme işleminin optimizasyonu.” Wettergreen MA, Lemoine JJ, Liebschner MA, Yuksel E. Plastik Cerrahi Araştırma Konseyi 49. Yıllık Toplantısı: 303. Ann Arbor, MI, 9- 12, 2004.

24. “Rho kinazların yaşa bağlı modülasyonu.” Totan S., Shenaq SM, Spira M., Yuksel E. Plastik Cerrahi Araştırma Konseyi 49 Yıllık Toplantısı: 324. Ann Arbor, MI, 9-12 Haziran 2004.

25. “Zamansal kaş kaldırmada anterior flepte medial ilerleme.” Yüksel E., Bienstock A., Spira M., Shenaq S. Avrupa Plastik Cerrahlar Derneği 15. Yıllık Toplantısı: 109. Cenova, İtalya. 27-29 Mayıs 2004

26. “Keloid oluşumunun modülatörleri olarak ısı şoku proteinleri ve rho kinazlar.” Totan S., Yuksel E. Avrupa Plastik Cerrahlar Derneği 15. Yıllık Toplantısı: 115. Cenova, İtalya. 27-29 Mayıs 2004

27. “Dengeli yara iyileşmesinde ısı şoku proteinlerinin rolü.” Totan S., Yuksel E., Amer A., ​​Shenaq SM Michael E. DeBakey Uluslararası Cerrahi Derneği 15. Kongre. Houston TX, 15-17 Mayıs 2004.

28. “Keloid oluşumunun moleküler yönleri: Isı şoku proteinleri ve rho kinaz sinyal yolu.” Totan S., Yüksel E., Amer A., ​​Shenaq SM Michael E. DeBakey Uluslararası Cerrahi Derneği 15. Kongre. Houston TX, 15-17 Mayıs 2004.

29. “Aşil Tendon Yaralanmasının Eşzamanlı Yumuşak Doku Kusuru ile Tedavisi” Chandrasekhar BB., Kim JYS, Bullocks JM, Yüksel E., Hollier LH.,,. Amerikan Plastik Cerrahi Derneği Toplantısı, San Diego, 2003. 

30. Serhat Totan MD, Eser Yuksel MD, Anthony Echo MD, Ergin Er MD, Amer Najjar PhD, Melvin Spira MD, DDS, FACS, Saleh M. Shenaq MD, FACS “Heat Shock Proteins Modulate Keloid Formation” 89th Annual Clinic Congress of American College of Surgeon.  Chicago, IL, Oct. 2003.   

31.  “Novel Approach to Aesthetic Correction of the Aging Upper Lip: An anatomic and clinical study” E Yuksel, M Spira, SM Shenaq. American Association of Plastic Surgery Annual Meeting, Baltimore, MD, 2003.

32. “Downregulation of skin heat shock protein 70 expression in a rat denervated flap model.” Echo A., Najjar A., Entabi F., Totan S., Yuksel E. The Plastic Surgery Research Council 48th Annual Meeting: 199. Las Vegas, NV, April 23-26, 2003.

33. “Differential Approach to Midface Lift, An Anatomical And Clinical Study” E Yuksel, J Potochny, M Spira, SM Shenaq. American Society of Plastic Surgery Meeting, San Antonio, 2002.

34. “Sustained Release of Alpha-1-Antitrypsin (AAT) And Therapeutic Elastase Inhibition by AAT Gene Transfer -A potential tool to control matrix degeneration in inflammatory processes and Aging”. E Yuksel, F Elmakdouchi, JM Waugh, C Elkins, M Dake Plastic Surgery research Council, Boston, 2002

35. “Local Nitric Oxide Delivery from Microspheres in Channeled Stents.” F. Elmakdouchi, CJ Elkins, JM Waugh,  M Dake,  E Yuksel. Plastic Surgery research Council, Boston, 2002.

36. “Effects of Locally Applied Epinephrine and Lidocaine On Fat Graft Survival: Unexpected Lidocaine Effect with Tissue Based Drug Delivery” E Yuksel, F Elmakdouchi, M Spira, SM Shenaq.  American Association of Plastic Surgery, Meeting, Seattle, 2002.

37. “Differential Approach to Midface Lift, An Anatomical and Clinical Study” E Yuksel, J Potochny, F Elmakdouchi M Spira, SM Shenaq. American Association of Plastic Surgery, Meeting, Seattle, 2002.

38. “Induction of Angiogenesis Using Holmium-Yag Laser-Endothelial Cell Overexpression of VEGF” E. Yuksel, RR. Dickason, WJ. Xiong, SM.Shenaq. American Society of Plastic Surgery Annual Meeting, Orlando, 2001

39. “Induction of Angiogenesis Using Holmium-Yag Laser-Endothelial Cell Overexpression of VEGF”, American Society of Plastic Surgeons Annual Meeting, Orlando, 2001

40. Breast Cancer NIH-Spore Grant Presentation: “ Orthotopic Fat Tissue Bioengineering for Breast Reconstruction” NIH Spore Meeting, Virginia, 2001

41. “Subcutaneous Delivery of Holmium-Yag Laser for Cutaneous Shrinkage and Remodeling”. E Yuksel, SM Shenaq, R Meade, M Spira. American Association of Plastic Surgeons. Laguna Niguel, California, 2000.

42. “Adipose Tissue Bio-Engineering via PLGA-PEG Microsphere Delivery of Insulin and IGF-1. E Yuksel, SM Shenaq, AB Weinfeld, M Spira. American Association of Plastic Surgeons. Laguna Niguel, California, 2000

43. Induction of Angiogenesis Using Holmium-Yag Laser: Endothelial Cell Overexpression of Vascular Endothelial Growth Factor.” Yuksel E, Dickason RR, Basaran I, Xiong WJ,  Nath RK, Shenaq,SM. Plastic Surgery Research Council, Seattle-Washington, 2000

44. “Sustained Release of Oligonucleotides Using PLGA/PEG Microsphere Delivery System.” Yuksel E, Nath, RN,  Cleek R, Weinfeld AB, Xiong WJ, Plastic Surgery Research Council, Seattle-Washington, 2000.

45. “Induction of Angiogenesis Using Holmium-Yag Laser”. E Yuksel, RR Dickason, M. Spira, SM Shenaq. European Association of Plastic Surgeons. Berlin, Germany, 2000.

46. “Induction of Angiogenesis Using Holmium-Yag Laser: Endothelial Overexpression of VEGF” E Yuksel, RD, Dickason, SM Shenaq, Michael E. DeBakey International Surgical Society, XIIIth Congress, Houston, Texas.

47.  “Prefabrication of Soft Tissue Utilizing a Non-Cellular Biodegradable System: Long-Term Delivery of lipogenic Factors” E. Yuksel, AB. Weinfeld, RA. Meade, RL. Cleek, M. Spira, SM. Shenaq. American Society of Plastic Surgery, Meeting, New Orleans, 1999. 

48.  “De novo adipose tissue engineering via PLGA/PEG microsphere delivery system” E. Yuksel, A.B. Weinfeld, R. Cleek, J. Jensen, S. Boutros, J.M. Waugh, S.M. Shenaq, M. Spira. Plastic Surgery Research Council, Pittsburgh, 1999.

49. “Laser induced stress wave approach to improve transfection efficiency in gene therapy” E. Yuksel, R.R. Dickason, S.M. Shenaq. Plastic Surgery Research Council, Pittsburgh, 1999.

50. “Enhanced transfection efficiency of endothelial cells utilizing novel gene delivery vehicles for optimal experimental and clinical conditions” R.R. Dickason, E. Yuksel, S.M. Shenaq. Plastic Surgery Research Council, Pittsburgh, 1999. 

51. “Reduction of Collagen I protein in vitro with antisense nucleotide DNA” R.K. Nath, E. Yuksel, A.B. Weinfeld, J. Jensen. Plastic Surgery Research Council, Pittsburgh, 1999.

52. “Induction of angiogenesis using Holmium-YAG laser”. E. Yuksel, R.R. Dickason, M. Spira, S.M. Shenaq. American Association of Plastic Surgeons, Colorado Springs, 1999.

53. “De Novo Adipose Tissue Engineering Via PLGA/PEG Microsphere Delivery of Insulin and IGF-1” E. Yuksel, AB. Weinfeld,, R. Meade, R. Cleek, J. Jensen, M. Spira, SM. Shenaq.  American College of Surgeons Clinical Congress, San Fransisco, CA, 1999. 

54. “Use of a Nonviral Vehicle for Enhanced Transfection of Endothelial Cells and Expression of Tissue Plasminogen Activator” RR Dickason, E. Yuksel, SM. Shenaq  American College of Surgeons Clinical Congress, San Francisco, CA, 1999.

55. “Adenoviral gene therapy to promote thromboresistance in microvasculature: use of tissue plasminogen activator and thrombomodulin” S.M. Shenaq, E. Yuksel. 13th Symposium of the International Society of Reconstructive Microsurgery. Los Angeles, 1999.

56. Tissue Engineering for Breast Reconstruction, An experimental Method Using PLGA scaffolds and the Long Term Delivery of Adipogenic growth Factors In Vivo." [E.Yuksel, R. Bradley, AB. Weinfeld, M. Widmer, M. Spira, SM. Shenaq.] EURAPS (European Association of Plastic Surgeons) 9th Annual Meeting, Verona, Italy, 1998.

57. “Utilization of Long-Term Delivery of Insulin, IGF-1 and bFGF to Increase Fat Graft Survival Rates.” [E.Yuksel, R. Cleek, AB. Weinfeld, JM. Waugh, S. Wamsley, AG. Mikos, M. Spira, SM. Shenaq.] Plastic Surgery Research Council 43rd Annual Meeting, Loma Linda, CA, 1998.

58. “Augmentation of Adiposofascial Flaps: PLGA/PEG Microsphere Delivery System for Insulin, IGF-1 and bFGF.” [E.Yuksel, AB. Weinfeld, R. Cleek, JM. Waugh, S. Wamsley, AG. Mikos, M. Spira, SM. Shenaq.] Plastic Surgery Research Council 43rd Annual Meeting, Loma Linda, 1998.

59. "In vivo Adipose Tissue Engineering Using BiodegradablePLGA/PEG Microspheres loaded with Insulin, IGF-1, and bFGF." [E. Yuksel, AB. Weinfeld, R. Cleek, JM. Waugh, AG. Mikos, M. Spira, SM. Shenaq.]  Keystone Symposia, Tissue Engineering. Jan. 10-15, 1998.

60. "Vascularized Perichondrial Flaps for In Vivo Tissue Engineering in Auricular reconstruction: Two Rabbit Models” [E.Yuksel, M. Widmer, R. Cleek, AB. Weinfeld, M. Kattash, AG. Mikos, M. Spira, SM. Shenaq.] Proceedings of the 17th Southern Biomedical Engineering Conference, San Antonio, TX, 1998.

61. "Improvement of Free Fat Graft Survival: In Vivo Long-Term Delivery of IGF and Insulin Using PLGA/PEG Microspheres" [AB. Weinfeld, E.Yuksel, S. Wamsley, J. Jensen, BS. Boutros, R. Cleek, AG. Mikos, M. Spira, SM. Shenaq.] Proceedings of the 17th Southern Biomedical Engineering Conference, San Antonio, TX, 1998.

62. "A novel fascio-cutaneous island flap model in the rat for the quantitative analysis of neo-angiogenesis" [E.Yuksel, A. Jedrysiak, AB. Weinfeld, AG. Mikos, M. Spira, SM. Shenaq.] Proceedings of the 17th Southern Biomedical Engineering Conference, San Antonio, TX, 1998.

63. "Soft tissue engineering in vivo with PLGA scaffolds and PLGA/PEG microsphere long-term delivery of lipogenic factors" [E.Yuksel, R. Bradley, S. Wamsley, AB. Weinfeld, JM. Waugh, M. Widmer, R. Cleek, AG. Mikos, SM. Shenaq, M. Spira.] Proceedings of the 17th Southern Biomedical Engineering Conference, San Antonio, TX, 1998.

64. "In Vivo Engineering of Vascularized Fat Flaps: Long-Term Delivery of Angiogenic Factors for Axially Neo-Vascularized Tissues." [E.Yuksel, AB. Weinfeld, JM. Waugh, R. Cleek, AG. Mikos, M. Spira, SM. Shenaq.] Proceedings of the 17th Southern Biomedical Engineering Conference, San Antonio, TX, 1998.

65. “Microvascular Gene Therapy: Prevention of Arterial Thrombosis using adenoviral mediated tPA Overexpression in an In Vivo Rabbit Model” [AB. Weinfeld, JM. Waugh, M. Kattash, E. Yuksel, SM. Shenaq.]  Experimental Biology ’98, American Physiological Society.  San Francisco, CA, 1998. 

66. "The Flexor Carpi Ulnaris to Pronator teres Nerve Transfer: Histomorphometric Analysis and Clinical Experience." [S. Boutros, AB. Weinfeld, RK. Nath, E. Yuksel, JN. Jensen, S. Mackinnon] American Society for Reconstructive Microsurgery, Scottsdale, AZ, Jan.10-13, 1998.

67. "Generation of shaped Cartilage Using Perichondrial and periosteal flaps activated by growth factor Incorporated Biodegradable Scaffolds." [E. Yuksel, M. Widmer, AB. Weinfeld, M. Kattash, JM. Waugh, JN Jensen, AG. Mikos, SM. Shenaq.] Proceedings of the Topical Conference on Biomaterials, Carriers for drug delivery, and Scaffolds for Tissue Engineering, The American Institute of Chemical Engineers, Los Angeles, CA, Nov. 17-19, 1997.

68. "Effects of Lipogenic Factors on Survival rates of Fat Grafts." [E. Yuksel, R. Cleek, AB. Weinfeld, JM. Waugh, JN Jensen, AG. Mikos, SM Shenaq, M. Spira.]  Proceedings of the Topical Conference on Biomaterials, Carriers for drug delivery, and Scaffolds for Tissue Engineering, The American Institute of Chemical Engineers, Los Angeles, CA, Nov. 17-19, 1997.

69. "Prefabrication of Breast Utilizing Biodegradable PLGA Polymers: Angiogenic and Lipogenic Factors." [E. Yuksel, R. Bradley, M. Widmer, AB. Weinfeld, JM. Waugh, JN. Jensen, AG. Mikos, SM. Shenaq.] Proceedings of the Topical Conference on Biomaterials, Carriers for drug delivery, and Scaffolds for Tissue Engineering, The American Institute of Chemical Engineers, Los Angeles, CA, Nov. 17-19, 1997. (Selected for Public Press Release.)

70. "Delivery of Insulin, IGF-1, bFGF and VEGF in PLGA/PEG Microparticles to Augment Adiposofascial Flaps." [E. Yuksel, R. Cleek, JN. Jensen, AB. Weinfeld, AG. Mikos, SM. Shenaq, M. Spira.]  Annual Meeting of The Biomedical Engineering Society, San Diego, CA, Oct. 2-5, 1997.

71. "Gene therapy to treat vascular disease: Two experimental models of thrombosis in the rabbit femoral vessels." [M. Kattash, JM. Waugh J., E. Yuksel, SM. Shenaq.]  American Society Reconstructive Microsurgery. Boca Raton, FL, January 12-15, 1997.

72. "Lysis of an Acute Arterial thrombus with an adenoviral t-PA Gene Construct: A Gene Therapy Approach to Arterial Thrombus." [M. Kattash, JM. Waugh, E. Yuksel, SM. Shenaq.] American College of Surgeons, Surgical Forum, Chicago, IL, 1997. Oral Presentation.

73. "The Intradermal Anatomy of Inframammary Fold."  [S. Boutros, M. Kattash, AB. Weinfeld, E. Yuksel, S. Baer, SM. Shenaq.]  Texas Society of Plastic Surgeons Scientific Meeting, Nov. 7-9, 1997.

74. “Congenital and Traumatic Lip Repair using Abbe Flap”, E. Yuksel. International Symposium: The Latest developments in Plastic and Reconstructive Surgery, Cardiology and Cardiovascular Surgery, Istanbul, 1996. 

75. “Craniofacial surgery of a rare anomaly (combined cranial cleft case)” E. Yuksel. International Symposium: The Latest developments in Plastic and Reconstructive Surgery, Cardiology and Cardiovascular Surgery, Istanbul, 1996. 

76. "A perioperative dilation technique for vessel diameter discrepancy in microvascular anastomosis."  [E. Yüksel, T. Safak, G. Ozcan, A. Keçik.]  The Ninth Annual Mtg. of American Society for Reconstructive Microsurgery, Kansas City, Missouri, 1993.  

77. “Identity Chaos of Keratoacanthoma”. [E. Yüksel, A. Gököz, F. Özgür, T. Safak, Y. Erk, A. Keçik] The Fifth Congress of the Asian Pacific Sections - I.P.R.S., Istanbul, 1989.

78. "Otoplasty: Anterior Approach." [E. Yüksel, HV. Velidedeoglu, N. Bozdogan, O. Erol.]  XVII. Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Mtg., Girne, 1995.

79. "Penis reconstruction with breast tissue." [E. Yüksel, T. Safak, M. Pençe, G. Özcan, A. Keçik, KG. Gürsu] XV. Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Mtg., Istanbul, 1993.

80. "Collagen metabolism in denervated skin and effects of collagenase inhibitors." [T. Maral, E. Yüksel, N. Renda, C. Sökmensüer, KG. Gürsu.] XV. Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Mtg., Istanbul, 1993

81. "An accessory flexor digitorum muscle." [M. Yüksel, S.  Önderoglu, N. Yener, E. Yüksel.] II. National Mtg. of Anatomy, Adana, 1993.

82. "Pollicisation of index finger with Buck-Gramcko method." [E. Yüksel, T. Safak, G. Özcan, A. Keçik.] XIV. Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Mtg., Ankara, 1992

83. "Malign Eccrine Poroma (3 cases)." [G. Altinok, A. Gököz, E. Yüksel.] X. National Mtg. of Pathology, Girne, 1992. 

 
 
84. "Mandible reconstruction with vascularized bone grafts." [T. Safak, A. Keçik, E. Yüksel, V. Aslani, XIII. Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Mtg., Nevsehir, 1991. 

85. "Mammary asymmetry." [F. Özgür, E. Yüksel, E. Mavili, Y. Erk, KG. Gürsu, A. Keçik.]  XIII. Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Mtg., Nevsehir, 1991

86. "Functional restoration of upper extremity with musculo-cutaneous flap." [T. Safak, A. Keçik, N. Uçar, E.Yüksel, V. Aslani.] XIII. Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Mtg., Nevsehir, 1991.

87. "Soft tissue reconstruction with free flaps." [T. Safak, A. Keçik, V. Aslani, N. Uçar, E. Yüksel.] XIII. Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Mtg., Nevsehir, 1991.

88. “Gracilis muscle transfer for anal incontinence." [F. Özgür, V. Aslani, E. Yüksel, T. Safak, A. Keçik.] XIII. Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Mtg., Nevsehir, 1991.

89. "Emergent microvascular procedures." [T. Safak, A Keçik, V. Aslani, N. Uçar, E. Yüksel, T. Güçer.]  XII. Turkish Plastic and reconstructive Surgery Mtg., Nevsehir, 1991.

90. "Usage of temporoparietal fascia flap in face reconstruction." [N. Uçar, KG. Gürsu, Y. Erk, A. Keçik, F. Özgür, E. Yüksel, E. Mavili, T. Safak.] XII. Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Mtg., Kusadasi, 1990.

91. "Sagittal Spit Osteotomy in ortognatic surgery." [A. Keçik, E. Mavili, Y. Erk, T. Safak, F.Ozgür, A. Enacar, E. Yüksel.]  XII. Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Mtg., Kusadasi, 1990.

92. "Postgrelantasyon ödemi değerlendirmesi." [N. Uçar, A. Keçik, T. Şafak, V. Aslani, E. Yüksel, G. Uçar, T. Aras, G. Gedikoğlu.] XII. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Mtg., Kuşadası, 1990.
 
Hastane Bağımlılıkları : 
 
Harris County Hastane Bölgesi, Aktif Personel ( 9/29  / 99- günümüz) St. Luke's Piskoposluk Hastanesi, Nezaket Ekibi Metodist Hastanesi, Nezaket Ekibi (9/26 / 00- mevcut) Rehabilitasyon ve Araştırma Enstitüsü, Danışmanlık Personeli Texas Çocuk Hastanesi, Nezaket Personeli (11/4/99-mevcut) Kelsey-Seybold Kliniği (8/16/01-mevcut) Kindred Hospital, Nezaket Ekibi (6/18) / 04- mevcut) VKAVH Amerikan Hastanesi-İstanbul (1994'ten günümüze) Memorial Hermann Klinik İnovasyon ve Araştırma Enstitüsü, Aktif Personel (8/6/2008)