Doç. Dr. Eser YÜKSEL

“PRİMUM NON NOCERE”

“ÖNCE ZARAR VERME”

 

Tıbbın bu temel kuralı plastik cerrahi girişimlerinde de göz ardı edilmemesi gereken vazgeçilmez bir prensiptir. Bütün girişimler hastaya zarar vermeme ve doğal değişikliklerin sağlanması öngörüsüyle ve titizliğiyle planlanıp gerçekleştirilmelidir.

 

Bir plastik cerrahi girişiminin başarılı olmasının ilk koşulu daha sonraki süreçte girişim geçiren hastanın başkalarının bulunduğu ortamda herhangi bir plastik cerrahi uygulamasına maruz kaldığını gösteren görünüme sahip olmamasıdır. Hastanın kendi çevresinde oluşturulmuş olumlu değişikliklerin fark edilmesi doğaldır. Yapılan değişikliklerin doğal bir bütünlük içinde olması hastanın çevre tarafından garipsenmemesi açısından gereklidir.

Herhangi bir bölge için girişim planlanırken bu bölge ve çevresinin birlikte değerlendirilmesi uygundur. Bu prensip özellikle yüzü ilgilendiren girişimlerde daha fazla öneme sahiptir. Örneğin hastanın burun şekliyle ilgili bir plan yaparken; alnın basıklığı, alın açısı, göz çevresindeki yükseklik, üst yanak bölgesinin konturu, dudak uzunluğu ve şekli, çenenin büyüklüğü ve projeksiyonu dikkate alınması gereken önemli noktalardır. Çoğu kez de bu yapılana düzeltici değişiklikler eş zamanlı olarak planlanabilir. Bedenle ilgili girişimlerde de komşu yapıları beraber ele almak veya değerlendirmek uygundur. Örnek olarak memeyi düşünecek olursak, plan yaparken; omuz genişliği, karın bölgesinin durumu mutlaka göz önünde tutulmalıdır.

 

Yapılacak girişimin öncelikle gerçekçi ve bilimsel doğrular çerçevesinde tasarlanması gereklidir. Elde edilecek sonucun uzun süre kalıcı olması amaçlanmalıdır. Özellikle sanal ortamda kendine gereğinden fazla yer bulmuş gerçekle ya da bilimsellikle bağdaşmayan girişimler sadece insanları aldatmaya yöneliktir, verilebilecek en iyi örneklerden biri örümcek ağı gibi doku yer değiştirmesinin bilimsel gereklerini taşımayan iple asma yöntemleridir.